Internationella böndagen för fred är ett initiativ inom ramen för Kyrkornas Världsråds årtionde för att övervinna våldet. Böndagen sammanfaller med FN:s internationella fredsdag 21 september – en dag som ska visa på det viktiga sambandet mellan mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, en dag då alla krig ska vila.

Som kristna tror vi att det betyder något att vi ber för enhet, fred och rättvisa i världen. Därför bör vi ständigt göra detta och låta den 21 september bli en påminnelse om vår kallelse att tjäna människor i vår värld genom förbön.

Vi uppmanar därför alla som samlas till gudstjänst tiden kring den 21 september att be om fred i världen. Vi inbjuder alla som vill att delta i denna bön.

 

Ny mänsklighet

O Gud, din son Jesus Kristus gav sitt liv för världens skull. Det är din vilja att alla länder ska komma tillsammans, att fiender ska bli vänner, att en ny mänsklighet ska växa fram.

Vi är långt ifrån denna vision, vi drivs av hat, avundsjuka, fruktan för att förlora makt.

Ge oss kraft, tålamod och kärlek så att vi kan arbeta för kyrkornas enhet, för kärlekens tillväxande mellan människor, för försoning mellan länder.

Låt oss vara tecknen på din nya mänsklighet.

 

(Från Ur djupen ropar vi, ett andakts- och gudstjänstmaterial från SKR)

Fortsätt läsa mer från oss