Sveriges Kristna Råds presidium kräver i en debattartikel att Migrationsverket ändrar sin praxis när det gäller kristna irakiska flyktingar i Sverige. I artikeln, som publicerats på debattforumet Newsmill, skriver presidiet bland annat:

”Med hänsyn till det ökade hotet mot kristna och andra minoriteter i Irak kräver vi att Migrationsverket omedelbart omprövar sin nuvarande syn. Det är inte värdigt en human rättsstat att återsända människor till ett land där de riskerar förföljelse och hot till livet när den irakiska staten uppenbart är oförmögen att erbjuda dem skydd”.

Migrationsverket kritiseras också för bristande kunskap om och respekt för religiös övertygelse som grund för asyl. I artikeln lyfter presidiet vidare fram att FN:s flyktingorgan, UNHCR, framfört kritik mot Sveriges agerande och själva gett flyktingstatus åt en kristen irakier som dessförinnan utvisats från Sverige.

Sveriges Kristna Råds presidium består av missionsföreståndare Karin Wiborn (ordf), biskop Anders Arborelius, arkimandrit Tikhon Lundell och ärkebiskop Anders Wejryd.

Fortsätt läsa mer från oss