I nyhetsbrevet kan du läsa om bland annat nytt SKR-program för kyrka-skola, Böneveckan för kristen enhet 2007 och rekrytering av nya följeslagare till Israel och Palestina. Det finns också information om flera konferenser, bland annat om konsten att läka, religionsmöte och kyrkornas kamp mot apartheid.

Fortsätt läsa mer från oss