SKR:s utbildningsprojekt inom migrations- och integrationsområdena avslutar sin verksamhet med temadagar, i Jönköping fredag 9 maj och i Linköping lördag 17 maj. Dokumentet Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna är utgångspunkt för de båda dagarna.

I projektet, som pågått sedan februari 2006 och som till hälften finansierats av EU:s Europeiska flyktingfonden II, har omkring 300 personer deltagit i tvådagars grundkurser från Luleå i norr till Malmö i söder. Ett hundratal personer har ägnat två dagar åt kurser med inriktning på integrationsfrågor och introduktion av nyanlända.

Det senaste året har projektets verksamhet i stor utsträckning rört sig kring Detta vill vi-dokumentet. Dokumentet, som antogs av SKR:s årsmöte 2007, presenterar kyrkornas syn på ett antal aktuella frågor inom migrations- och integrationsområdena. Detta vill vi är ett inspirations-dokument, som också fungerar som presentation av en kristen syn på dessa frågor.

Dokumentet finns på svenska, engelska, finska och spanska och kan beställas via SKR:s hemsida. Temadagarna i Jönköping och i Linköping är de två sista arrangemangen som genomförs innan projektet avslutas den 30 juni.

Fortsätt läsa mer från oss