Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, valdes idag till biskop i Visby stift av Svenska kyrkan. Han fick 99 röster mot tvåan Richard Wottles 57. Att leda Visby stift innebär också att leda Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.

Sven-Bernhard Fast, som är född 1951, tillträder sin nya post i början av mars. Han efterträder Lennart Koskinen som går i pension. Sedan det i slutet av november stod klart att Sven-Bernhard Fast var en av de två huvudkandidaterna till uppgiften som biskop i Visby, har styrelsen för Sveriges Kristna Råd planerat för denna situation och nu påbörjas sökandet efter en ny generalsekreterare för rådet.

Fortsätt läsa mer från oss