Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare på Sveriges Kristna Råd, säger om händelserna i Hebron igår:
”I ett läge när våldet tycktes ha trappats ned drabbades de palestinska och israeliska folken av ett nytt våldsdåd. Just när ett litet fönster öppnats för den alltför sköra fredsprocessen har extremister på nytt slagit till genom mord på civila israeler i Hebron. Endast de som vill en fortsatt vålds- och hämndspiral kan välkomna detta.

Inte bara för de drabbade och deras familjer är det en katastrof utan också för alla de många israeler och palestinier som längtar efter fred och försoning. Alla sanna vänner till de palestinska och israeliska folken kan i detta läge bara känna sorg och vrede. Må vi be för folkens ledare att de visar besinning i denna svåra situation och väljer samtalens och förhandlingarnas väg så att våldet inte får sista ordet.”

Fortsätt läsa mer från oss