UTTALANDE ”Det här är en sorgens dag för Palestina, Israel och för hela världssamfundet.

Vi sörjer med anhöriga till de familjer som drabbats. Vi sörjer även över att våldet ännu en gång segrat över humanitet och hävdandet av mänsklig värdighet. Den israeliska militära attacken på en konvoj med humanitärt bistånd på internationellt vatten, på väg att trotsa den olagliga blockaden av Gaza, har krävt offer i döda och skadade – ännu oklart hur många.

Freden är förlorare, de enda segrarna i en aktion som denna är de extrema krafter som inte vill fred. Visionen om en tvåstatslösning med såväl det palestinska som det israeliska folket inom trygga och internationellt erkända gränser tycks alltmer avlägsen. Att grovt övervåld har använts långt bortom folkrättens krav på proportionalitet är uppenbart. Att en internationell, oberoende undersökning måste genomföras är ett självklart krav och det finns anledning att välkomna det svenska utrikesdepartementets och EU:s tydliga reaktioner i denna riktning.

Det finns också goda skäl att lyssna till FN-förbundets krav att göra Israels agerande till en fråga för FNs säkerhetsråd. Attacken skedde i början av den vecka Kyrkornas Världsråd utlyst som kyrkornas vecka för fred i Palestina och Israel. Låt oss nu förstärka våra ansträngningar och våra böner för en rättvis fred.”

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare

Fortsätt läsa mer från oss