Sveriges kristna råds årsmöte hålls i Linköping den 4-5 maj, på inbjudan av Linköpings ekumeniska råd. Huvudlokal för årsmötet blir Missionskyrkan (Drottninggatan 22), men årsmötets sista halva dag, eftermiddagen den 5 maj, genomförs på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Förutom sedvanliga förhandlingar, med genomgång av de två senaste årens verksamhet och framåtsyftande beslut kring verksamhet och budget, innehåller årsmötet också några seminariepass; Kyrkorna, media och politiken, medverkan: Dan Svanell, ordförande i Immanuelskyrkan Stockholm, nybliven presschef hos (S), tidigare konsult och ännu tidigare pressekreterare i regeringskansliet, Religionsmöten, ett seminariepass med gemensam inledning och därefter fyra delseminarier kring skola, fred och försoning i Mellanöstern och Sverige, det ekumeniska Följeslagarprogrammet och äktenskap ”över religionsgränserna”. Under eftermiddagen på Nya Slottet Bjärka-Säby ges en presentation av dess historia och verksamhet idag.

Årsmötet är SKR:s högsta beslutande organ. Här möts ett drygt hundratal representanter för SKR:s 28 medlemskyrkor till förhandlingar och fest, seminarier och samvaro. Gudstjänsterna och mediaseminariet samt inledningen till religionsmötesseminariet är öppna för allmänheten.

Fortsätt läsa mer från oss