16-17 april hålls Sveriges Kristna Råds årskonferens i Västerås. Huvuddelen av konferensen genomförs i Pingstkyrkan i Västerås. Efter kyrkofamiljernas separata möten under onsdag förmiddag, inleds den gemensamma konferensen med gudstjänst kl 13. Till den gudstjänsten, liksom till gudstjänsten i Vår Frus katolska kyrka kl 18 och den avslutande gudstjänsten på torsdag kl 16 i Västerås domkyrka, är allmänheten välkommen.

I konferensens olika plenarpass och seminarier medverkar, förutom SKR:s styrelse och anställda, bland andra landshövding Mats Svegfors, biskop em Jonas Jonson och den kända danska ekumenen Anna Marie Aagard.

Fortsätt läsa mer från oss