Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling skriver idag en debattartikel i Kyrkans tidning om att vi som troende inte kan stå oberörda inför detta utan behöver agera kraftfullt för klimaträttvisa.

DEBATT. Över hela världen påverkar klimatförändringarna människors liv. De som lever i fattigdom drabbas hårdast. Som troende kan vi inte stå oberörda inför detta utan behöver agera kraftfullt för klimaträttvisa. Vi vill skapa förutsättningar för rättvisa och fred. Fred med jorden och fred med varandra.

Alla har vi fått del av livets gåva. Syret, vattnet fotosyntesen och allt annat som skapelsen innehåller är en gåva som vi fått att dela med varandra. Som människor är vi inte avskilda från ekosystemen, utan beroende av dess generositet i varje andetag. Vi är en del av dem men riskerar tappa perspektiv och förståelse för hur livets väv hänger ihop.

Det som i skapelseberättelserna sades vara mycket gott är den skapelse som Gud tar sin mänskliga gestalt i. Det borde fylla oss med förundran och få oss att inse att vi under vår tid på jorden står på helig mark.

Det är tid för omvändelse. En omvändelse till livsbejakande enkelhet där både jorden och människan kan återhämta sig och bort från en konsumtionsfixerad livsstil som skadar hela ekosystemen som förutsätter allt liv.

I dag står denna skapelse under hot. Vi är i ett nödläge. Vetenskapens röst är enig och klar om att den biologiska mångfalden är hotad och att en rovdrift av naturresurser och kortsiktigt vinstmaximerat tänkande har för oss till en situation bortom gränserna för vad planeten klarar av.

Fortsätter vi på den inslagna vägen så kommer jorden att skadas på ett sätt som innebär många arters död och allvarliga konsekvenser för mänskligt liv. Evig tillväxt på en begränsad planet är en omöjlig kombination. Det är tid för omvändelse. En omvändelse till livsbejakande enkelhet där både jorden och människan kan återhämta sig och bort från en konsumtionsfixerad livsstil som skadar hela ekosystemen som förutsätter allt liv.

Skapelsen är oss given av Gud att förvalta och vårda långsiktigt och inte en resurs som kan exploateras. De närmaste åren måste utsläppen av växthusgaser börja minska om vi ska undvika en situation där följderna av klimatförändringarna blir ödesdigra. Tiden är inne att vända om. Vi kan inte vänta längre. Låt oss börja en pilgrimsvandring där vi med snabba steg lämnar det ohållbara. För att i stället bygga en framtid tillsammans med våra barn och barnbarn. För att snabbt ställa om till ett samhälle utan koldioxidutsläpp krävs det att vi lever upp till  värdegrund som sätter skapelsen i centrum.

Vi vill ge röst åt de mest utsatta och visa på ett hopp som besegrar uppgivenhet och rädsla genom ett liv i solidaritet som övervinner likgiltighet. Vår skapelse, de mest utsatta människorna i vår värld och allt levande behöver att vi ger utrymme för personlig omställning i kombination med krav på politiska beslut. Ytterst handlar det om en kärlek till livets Gud och den skapelse vi fått att dela.

Vi tror och hoppas att vi som mänsklighet kan förändra och vända om. Att förkunna evangeliet handlar om att värna hela Guds skapelse, det är evangelium till människor nära och långt borta, och till allt det goda som är skapat ur Guds vilja och till Guds ära. Vi vill därför följa Jesus uppmaning i Markus 16:15:

Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”.

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling
Henrik Grape, Svenska kyrkan
Henrik Rosén, Svenska kyrkan
Sven-Gunnar Hultman, Pingst – fria församlingar i samverkan
Lennart Renöfält, Equmeniakyrkan
Henric Götefelt, Equmeniakyrkan
Johannes Widlund, God Jord
Charles Câmara, Stockholms katolska stift
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska stift
Jacob Ämterlind, Svenska Alliansmissionens Ungdom
Anna Olsson, Svenska missionsrådet
Eva-Maria Munck, Svenska Kyrkans Unga
Jakob Evertsson, Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd


Läs debattartikeln i Kyrkans tidning

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/vi-star-inte-oberorda-infor-klimatforandringarna

Fortsätt läsa mer från oss