Vid december månads sammanträde med styrelsen för Sveriges Kristna Råd beslutades om att med ett brev till Turkiets ambassadör i Stockholm uppmärksamma situationen kring det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel. Klostret, som är ett av kristenhetens äldsta, finns i ett område där många av de syrisk-ortodoxa kristna i Sverige har sina rötter.

I brevet, som undertecknats av SKR:s generalsekreterare Sven-Bernhard Fast uttrycker SKR: styrelse sitt stöd för det uttalande som tidigare gjorts av den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Zakka I Iwas. Patriarken uppmanade i uttalandet Turkiets regering att säkerställa klostrets och de kristnas i området legala rättigheter. Bakgrunden är att man från ett antal kurdiska grannbyar intill klostret gör anspråk på den mark där klostret legat sedan dess grundande i slutet av 300-talet.

Fortsätt läsa mer från oss