I Gaza och Israel pågår ett krig som hittills medfört döden för mer än tusen människor, förutom alla skador på människor. Byggnader och livsviktig infrastruktur förstörs också.

Till detta kommer de pågående konflikterna i Syrien och övriga delar i Mellanöstern.

– Läget är oerhört allvarligt, säger SKRs generalsekreterare Karin Wiborn. Vi vädjar till våra politiker att göra allt vad som står i deras makt för att skydda människor och säkra fred och rättvisa. Jag vill uppmuntra alla att bidra till kyrkornas insamlingar som görs till stöd för offren för dessa konflikter. Jag vill också uppmana till förbön för situationen i de gudstjänster som hålls.

SKR instämmer i det uttalande som gjordes av Kyrkornas världsråds generalsekreterare för en dryg vecka sedan och som i översättning finns nedan.

En särskild förbön finns att använda.

– Jag uppmuntrar också till deltagande i den solidaritetsmanifestation som Syrisk-ortodoxa kyrkan anordnar, fortsätter Karin Wiborn.

Länkar

Uttalande och uppmaning till solidaritet för situationen i Irak av Kyrkornas världsråds generalsekreterare Olav Fykse Tveit
(översättning)

Bön för Mellanöstern augusti 2014

Uttalande och inbjudan från Syrisk-ortodoxa kyrkan, 2014-07-30

Bön för Mellanöstern augusti 2014


Trons, hoppets och kärlekens Gud:

”Du är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden”.
Vi vänder oss till dig i sorg och upprördhet
över vad som nu händer i Mellanöstern.
När människor dödas av bomber och raketer kring Gaza, fördrivs
och förföljs för sin tro och övertygelses skull i Syrien och Irak.

Livets och rättvisans Gud. Hör förtvivlans och lidandets rop:
”Grip in, höj din hand. Du den faderlöses hjälpare som hör vad de betryckta begär, du lyssnar och stärker deras mod.
Sänd ditt ljus och din sanning.”

Vi ber för alla offer för våld, hat och ondska,
för de skyddslösa och skadade, för de som inte ser något hopp,
särskilt för dem som mist barn, hem och försörjning.

Vi ber för kristna och utsatta minoriteter och dess ledare som försöker att hjälpa och skydda sina troende och söker fredliga vägar till att leva vidare i säkerhet och samexistens.

Vi ber för de många unga som längtar efter frihet.
Hjälp dem att behålla hoppet om en värdig framtid.
Vi ber för de politiska och religiösa ledarna, led dem in på rättvisans och fredens vägar. Ge dem mod till besinning att se och handla för allas gemensamma bästa, och få stopp på våld och övergrepp.

Vi ber för läkare, sjukvårdare och humanitära hjälparbetare
när de försöker hjälpa skadade och traumatiserade.

Tron, hoppets och kärlekens Gud,
Du som fortsätter att kalla oss att arbeta för rättvisa, fred
och försoning i en värld märkt och sårad av orättvisa,
våld och likgiltighet

Fyll oss med hopp bortom allt förnuft.

Gud förbarma Dig!
Kristus förbarma dig!
Herre förbarma dig!

Bönen är skriven av Kjell Jonasson 31 juli 2014

Fortsätt läsa mer från oss