Inför gudstjänster den 11 september har SKR sammanställt en förbön för flyktingar. Bönen är en möjlighet att lyfta in flyktingfrågorna i gudstjänsten dagarna innan riksdagen tar ställning till ”amnesti”. Bönen bygger på Bön för flyktingar ur Oremus, Svensk katolsk bönbok.

Förbön för flyktingar
Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.
Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.

Hjälp oss här i Sverige att kunna möta flyktingar
med öppenhet och omsorg.
Vi ber för dem som har ansvar för vår flyktingpolitik.
Vi ber för alla dem som på olika sätt hjälper flyktingar,
inte minst i våra kyrkor.
Vi ber för alla som engagerar sig känslomässigt för flyktingar
men känner sig maktlösa.
Herre, ge oss mod och kraft att orka vara till för varandra.

Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

(Bönen bygger på Bön för flyktingar ur Oremus, Svensk katolsk bönbok, 5:e uppl. 2004, s. 394f.)

Fortsätt läsa mer från oss