I en debattartikel, undertecknad av SKR:s ordförande Karin Wiborn, ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan, och Arlington Trotman, ordförande i Churches´ Commission for Migrants in Europe, uppmanas kyrkor och organisationer i Europa att höja sina röster för att påverka EU:s medlemsländer när det gäller mottagande av så kallade kvotflyktingar. Artikeln skrevs i anslutning till den konferens med fokus på dessa frågor som hölls i Sigtuna den 25-28 augusti.

”Resettlement”, som den engelska termen lyder (på svenska har vi begreppet ”vidarebosättning”) innebär att länder i till exempel Västeuropa på förhand lovar att ta emot ett antal personer som av FN:s flyktingorgan UNHCR definieras som flyktingar enligt Geneve-konventionen. Idag är Sverige ett av få EU-länder som tar emot kvotflyktingar i någon större utsträckning.

Skribenterna betonar att vidarebosättning inte får ersätta den spontana möjligheten att söka asyl utan ska ses som ett komplement till denna rättighet. Man ser med förväntan fram emot det förslag i frågan som i dagarna lämnas av EU-kommissionen.

Artikeln har överlämnats till Europeiska kyrkokonferensen för publicering i europeiska media.

Fortsätt läsa mer från oss