SKR söker medlemskap i tankesmedja

Vid Sveriges Kristna Råds styrelsemöte torsdagen den 12 mars beslutade styrelsen att SKR ska ansöka om medlemskap i tankesmedjan Sektor 3. Medlemskapet ska utvärderas om två år.

När Kooperativa Institutet (Koopi) lades ner frigjordes resurser som styrelsen för Koopi beslöt skulle användas för uppbyggnad av en ny tankesmedja för hela den idéburna sektorn, inte bara kooperationen. Den fick namnet Sektor3 och Alice Bah Kuhnke anställdes som ledare.

Sektor3 har startade sin verksamhet i slutet av oktober och ett av de första projekten, som kommer att presenteras under Almedalsveckan i sommar, är en studie av avdragsrätten för gåvor, som återigen har aktualiserats av regeringen. Sektor3 har 24 medlemsorganisationer. Ytterligare 6 medlemmar tillkommer 27 mars när styrelsen för Sektor3 sammanträder. Alice Bah Kuhnke har uppvaktat några kyrkor och dessutom vänt sig till SKR. Hon anser det viktigt att det finns kyrkor och kristna organisationer i Sektor3.

Inga kyrkor har sökt medlemskap i Sektor 3 men flera har uttryckt önskemål om att SKR skall söka medlemskap. Det finns ingen fastställd medlemsavgift. Den fastställs gwenom en överenskommelse mellan medlemsorganisationen och styrelsen för Sektor3. Den är nu låg för många men kommer troligen att öka när Koopi särskilda anslag upphör om tre år.

Fortsätt läsa mer från oss