Med dessa ord avslutar SKR:s presidium sin vädjan till Ukrainas regering och det demonstrerande folket på Självständighetstorget – Maidan – i Kiev, liksom till ledarna i USA, EU och Ryssland – om allas gemensamma ansträngning och bidrag till en fredlig och demokratisk lösning på den allvarliga politiska krisen i Ukraina, som hittills tros ha krävt ett hundratals människoliv och flera hundra skadade.

Sveriges kristna råd uppmanar sina medlemskyrkor och världens kristenhet om förbön för Ukraina och dess folk.

Läs hela uttalandet

To the People of Maidan and the Government of Ukraine

Fortsätt läsa mer från oss