DEBATT Den senaste tidens uppmärksamhet kring den planerade överföringen av ett svårt sjukt barn i Malmö till Italien föranleder Sveriges kristna råd att åter påtala de krav som framfördes i rapporten ”Skilda världar — kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet” (SKR 2009) och även kommentera den aktuella situationen i Italien. I rapporten ”Skilda världar” framkom stora brister vad gäller humanitära hänsyn, vilket är särskilt allvarligt när det gäller barn.

Exemplet med Ali är tyvärr ingen engångsföreteelse. Det är inte värdigt en rättsstat som globalt agerar för att värna barns rättigheter att verkställa avslagsbeslut som gäller akut sjuka och svårt traumatiserade barn. Samma princip bör gälla för vuxna. Därför kräver Sveriges kristna råd att utvisningstransporter aldrig – inbegriper människor i svårt sjuka tillstånd.

Det nu aktuella fallet handlar om en pojke som skall överföras till Italien i enlighet med -Dublinförordningen, trots att han bevisligen farit mycket illa i Italien och själv är livrädd för att återsändas dit. Sveriges kristna råd är kritiskt till utformningen av Dublinförordningen som enligt vår erfarenhet skapar onödigt lidande och onödiga kostnader. På sikt behöver den helt -reformeras. Redan i dag går det dock att göra undantag från förordningen, inte minst när det land som personen ska överföras till systematiskt brister i sitt mottagande. Danmark och Finland har tills vidare stoppat alla utvisningar av minderåriga till Italien. I Danmark har det skett i avvaktan på en prövning i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Efter en rad larmrapporter från olika flyktingorganisationer så har även flera tyska domstolar stoppat så kallade Dublinöverföringar till Italien i så många som 174 fall. Just nu finns det minst tre svenska fall hos Europadomstolen som gäller afghanska barn som ska överföras från Sverige till Italien. Europadomstolen har bett Sverige avvakta med verkställighet tills dessa klagande har undersökts. Vår utlänningslag kräver att vi följer denna uppmaning. Därför kräver Sveriges kristna råd att Sverige tills vidare stoppar alla över-föringar av ensamkommande asylsökande barn till Italien. Det finns också generella möjligheter att tillämpa Dublinförordningen med större varsamhet. Förordningen ger i artikel 3.2 varje medlemsstat rätt att pröva en asylansökan även om den sökande först kommit till ett annat EU-land. Hänsyn kan också tas till humanitära skäl enligt artikel 15.

Sverige gör praktiskt taget aldrig några undantag av detta slag. Minderåriga skickas till länder där de har fängslats eller misshandlats, helt i onödan. Barn överförs trots att någon egentlig asylprövning aldrig påbörjats i något annat land. Därför kräver Sveriges kristna råd att större vikt läggs vid de undantagsmöjligheter och humanitära skäl som finns i Dublinförordningen.

Se människan! Se barnet! Låt humaniteten visa vägen! På uppdrag av styrelsen för Sveriges kristna råd:

Anders Arborelius, Romersk-katolska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Pelle Hörnmark, Pingströrelsen

Läs debattartikeln i Aftonbladet

Aftonbladet Debatt

Fortsätt läsa mer från oss