SKR lämnar nu in ett yttrande över det betänkande om Public service som utredaren Rose-Marie Frebran avgav i juni. I yttrandet från SKR sägs bland annat att program om livsåskådning och religion skall vara en naturlig och uttalad del av public service-uppdraget och att detta tydligt behöver framgå av uppdragsbeskrivningen.

I betänktandet, som heter Kontinuitet och förändring, talar utredaren om ”…möjlighet att spegla religionsutövning”, en formulering som SKR inte är tillfreds med. ”Gudstjänster och andakter är en självklar del av många människors vardag”, skriver SKR, ”och det måste även märkas i public service-företagens verksamhet.”

SKR tar också upp tendensen i media att gärna lyfta fram spektakulära händelser i program som ska spegla religion. Eftersom religion är ett komplext fenomen och kunskapen ofta är låg, behövs det mer av bakgrundsinformation i public service för att den som inte är så insatt ska kunna förstå.

Fortsätt läsa mer från oss