DEBATT Den 16 maj kom Migrationsverket med en ny lägesanalys av Afghanistan som landar i slutsatsen att ”det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet”. Migrationsverket överväger just nu även nya riktlinjer för bedömningen av asylsökande från Afghanistan. Vi anser att följande ska vägas in i den bedömningen:

– Sedan de internationella styrkorna drogs bort 2014 har säkerhetssituationen försämrats allvarligt med allt fler civila offer. Talibanerna kontrollerar mer territorium än någon gång sedan 2001. Även IS har intagit områden, med attacker från regeringssidan som följd och nya flyktingströmmar inom landet.

– Den afghanska regeringen klarar inte att härbärgera och skydda alla som tvingats på flykt inom landet eller utvisas från grannländerna. Afghanistans vice flyktingminister uttalade den 2 juni att det inte är förenligt med internationell rätt att utvisa till Afghanistan idag. Hon påpekar att 31 av 34 provinser är osäkra.

– För att besluta om att utvisa människor till internflykt (att bosätta sig någon annanstans i landet än hemtrakten) måste Migrationsverket visa att alternativet är relevant och rimligt, enligt FN:s riktlinjer. Det betyder att den utvisade både ska vara säker där och kunna överleva på ett värdigt sätt. Det finns ingenstans i Afghanistan där detta kan garanteras i dag.

– Migrationsöverdomstolen har i ett ärende rörande ett ensamkommande barn visat på betydelsen av ett socialt nätverk för att vara skyddad mot rekrytering, utnyttjande och andra hot. Motsvarande bör gälla för personer som är hotade eller utsatta av andra skäl men saknar nätverk. Det finns inte något fungerande myndighetsskydd i Afghanistan.

Redan i slutet av april uttalade Amnesty Internationals Afghanistanrapportör Horia Mosadiq att det är hänsynslöst av regeringarna att fortsätta hävda att Afghanistan är säkert att återvända till. Vi drar samma slutsats. Konsekvensen av säkerhetsläget och situationen för utvisade är att inga tvångsutvisningar till Afghanistan bör ske i dagsläget.

Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Sanna Vestin, Flyktinggruppernas riksråd
Kinna Skoglund, Rörelsen #vistårinteut
Shaban Alizadeh, styrelseledamot i Sveriges Ensamkommandes Förening riksförbund


Läs artikeln i Svenska Dagbladet

https://www.svd.se/tvangsutvisa-inte-till-afghanistan/om/debatt

 

Fortsätt läsa mer från oss