Med anledning av nyårshelgens bombdåd mot en koptisk kyrka i Egypten, har Sven-Bernhard Fast, generalsekreterarei Sveriges Kristna Råd, gjort följande uttalande:

”Med sorg och bestörtning har Sveriges Kristna Råd mottagit nyheten om bombdådet mot en kyrka i Alexandria. Ett stort antal dödsoffer och många skadade lämnar också många familjer i sorg och chock. SKR uppmanar sina medlemskyrkor till bön för de kristna i Egypten, samtidigt som vi vill understryka vikten av att kristna, muslimer och andra människor av god vilja tillsammans står upp mot våld och terror. SKR vill till den koptiska kyrkan i Sverige, en av rådets medlemskyrkor, framföra sitt deltagande och beklagande. Samtidigt vill vi uppmana den svenska regeringen och EU att i sina kontakter med den egyptiska regeringen på nytt med kraft kräva bättre skydd för Egyptens kristna och andra religiösa minoriteter.”

Fortsätt läsa mer från oss