Den 14 oktober fylldes S:ta Clara kyrka med människor som ville visa sin solidaritet med utsatta troende över hela världen. Efteråt gick över 600 människor i ett fackeltåg genom centrala Stockholm till Mynttorget där bland andra civilminister Stefan Attefall talade om vikten av att stå upp för alla människors rätt till religionsfrihet.

I samband med manifestationen publicerade Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln lyfte fram hur akut frågan om religionsfrihet har blivit den senaste tiden och efterlyste konkreta svenska initiativ.
– Vår uppmaning till regeringen grundar sig i god kunskap om det arbete som görs av det svenska Utrikesdepartementet och av andra EU-länder idag, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson.

Svenska missionsrådet har arbetat proaktivt med frågan om religions- och övertygelsefrihet i Sverige och EUs utrikespolitik i fem års tid och sätter stort värde på det nära och konstruktiva samarbetet som finns med UDs enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Style: "rk7"– Utifrån vår kunskap om hur andra EU länder arbetar med frågorna ser vi ett behov av att träffa utrikesminister Carl Bildt för att resonera kring hur svensk politik på området kan utvecklas och stärkas, säger Eva Christina Nilsson.

Idag skickar Eva Christina Nilsson och Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn ett brev till utrikesministern för att föreslå ett möte.

Läs brevet till Carl Bildt (PDF): smr_skr_samtal_religionsfrihet

Fortsätt läsa mer från oss