Den 24 november 2009 inbjuder Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet gemensamt till ett seminarium utifrån hundraårsminnet av den stora missionskonferensen i Edinburgh 1910. Fokus kommer att ligga på reflektion över de stora förändringar som skett på missionens område de senaste hundra åren och vad allt detta innebär för oss idag.

Fyra mycket spännande talare medverkar:
– Ms. Ruth Padilla DeBorst, Costa Rica, generalsekreterare för Fraternidad Teológica Latinoamericana
– Dr. Birgitta Larsson, f.d. direktor för Svenska Kyrkans Mission och nu ordförande i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
– Dr. Josef Nsumbu, pastor i Immanuelskyrkan, Borås, Svenska Missionskyrkan
– Dr. Daryl Balia, Internationell direktor för Edinburgh 2010

Detta seminarium utgör också SMRs ordinarie rådsmöte.
Tid: 24 november kl 9.30-16.30, fika från 9.30
Plats: Stadsmissionens lokaler i Grillska huset vid Stortorget i Gamla Stan

Fortsätt läsa mer från oss