Den 25-26 mars hålls ett angeläget seminarium under rubriken ”Fragile – God´s miracles are not for sale”. Förutom SKR och Finlands ekumeniska råd är också ekumeniska partners i Estland och Ryssland medarrangörer.

Seminariets första dag hålls i Lahti i Finland och dag 2 i Vyborg i Ryssland. ”Trafficking är ett gränslöst fenomen”, skriver arrangörerna, ”men det är också den kristna tron, som i sin mångkulturella närvaro och med sin universella lära kan ta ställning i kampen mot trafficking”. Bland de medverkande kan nämnas Venla Roth, som har ett nationellt uppdrag i Finland som rapportör kring traffickingfrågor. Hon kommer att presentera sin nya rapport.

Fortsätt läsa mer från oss