Måndagen den 25 januari 2010 genomförs en konferens i Immanuelskyrkan i Stockholm kring de högaktuella frågorna om överväganden vid livets slutskede. Utifrån en promemoria från Statens medicinsk-etiska råd (SMER) som lämnades till regeringen under 2008 vill konferensens arrangörer ge tillfälle till samtal om människosyn, värderingar och etiska förhållningssätt vid livets slutskede.

Bland de medverkande finns fyra ledamöter i SMER – Daniel Tarschys, Daniel Brattgård, Niels Lynöe och Barbro Westerholm – ärkebiskop Anders Wejryd, Helena D´Arcy från den katolska organisationen Respekt, sjukhuspastor Christina Wåhlin, Misha Jaksic, ortodox präst samt läkarna Lennart Persson och Ingrid Underskog. Samtalsledare är Kyrkans tidnings chefredaktör Dag Tuvelius.

Fortsätt läsa mer från oss