I december hölls det första mötet och fram till idag har företrädare för arbetsgruppen träffat kommittéledamöter från sex av riksdagens åtta partier.
Våra möten med partierna behövs för att göra tydligt för politikerna var kyrkorna, samlade i Sveriges kristna råd, SKR, står i de frågor som kommittén fått i uppdrag att bearbeta, säger Peter Karlsson, samordnare av migrations- och integrationsfrågor på SKR.

Vi har samlat de ståndpunkter som SKR har uttryckt i uttalanden, debattartiklar och upprop, och det är de ståndpunkterna våra företrädare presenterar och argumenterar för i mötena.

Vad kyrkorna och partierna är överens om skiftar naturligtvis från möte till möte. Men även de områden där åsikterna går isär är viktiga att ventilera. I återrapporteringen från mötena till SKR:s arbetsgrupp framgår att politikerna är villiga att lyssna. De och deras medarbetare noterar den kritik och de ifrågasättanden som arbetsgruppens företrädare framför och tar med sig dessa in i det fortsatta kommittéarbetet.

Representanterna från Sveriges kristna råd lyfter fram fem punkter i samtalen med partierna som sammanfattar hur kyrkorna ser på de områden som den parlamentariska kommittén enligt direktiven ska behandla:

  • Asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige bör som huvudregel beviljas permanenta uppehållstillstånd (PUT). I den mån tillfälliga uppehållstillstånd ges, bör tillståndstiden vid det första tillfället för alternativt skyddsbehövande vara längre än 13 månader.
  • Alla asylsökande har rätt att söka och få sin ansökan om skydd prövad.
  • Skyddsgrunden ”Humanitära skäl” bör återinföras.
  • Såväl konventionsflyktingar som alternativt skyddsbehövande ska ha rätt att ansöka om familjeåterförening.
  • Nivån på försörjningskraven bör sänkas.

– Nu påminner vi de kommittéledamöter vi hittills inte träffat och försöker få till möten med de två kvarvarande partierna Liberalerna och Sverigedemokraterna, säger Peter Karlsson.

Vi kan aldrig acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot. Vi behöver möta människor på flykt med ett värdigt bemötande, en fungerande asylrätt där Europas länder måste ta ett gemensamt ansvar, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Läs mer

Läs mer om SKR:s arbete med migration och integration:
https://www.skr.org/vart-arbete/migration-och-integration/

Fortsätt läsa mer från oss