Den 26 november anordnar Sveriges Kristna Råd tillsammans med 35 andra organisationer en nationell konferens om vård för papperslösa. Syftet är visa varför Sverige måste införa vård på lika villkor för alla. Med Rätt till vård-konferensen sluter civilsamhället åter upp för vård för papperslösa och asylsökande. Arrangemanget hålls mot bakgrund av att det för närvarande pågår en offentlig utredning i frågan.

Med konferensen vill arrangörerna klargöra att tillgång till vård och migrationspolitik är två vitt skilda områden. Frågan om vård av papperslösa och asylsökande rymmer många dimensioner. Det finns människorättsliga aspekter, såväl som medicinsk-etiska och humanitära. Dessutom finns ett folkhälsoperspektiv på området. Sammansättningen av konferensens talare är tänkt att täcka alla dessa aspekter. FN:s tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Paul Hunt kommer att tala över videolänk. Hans rapport ”Mission to Sweden” från år 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat när det gällde sjukvård för asylsökande och papperslösa. Detta blev startskottet för en bredare diskussion. Rätt till vård-konferensen tar utgångspunkt i och bygger vidare på Hunts rapport från 2006.

Konferensen äger rum den 26 november på Karolinska Institutet, Solna. Talar gör Paul Hunt, Anders Björkman, Anne Sjögren, Henry Ascher, Gunilla Klingberg, Agneta Pleijel, Lennart Molin, Anna-Karin Eklund, Nathalie Simonnot, Ingemar Engström, Boris Pendic och Thomas Flodin. Moderator är Bengt Westerberg.

Fortsätt läsa mer från oss