I ett brev riktat till de lokala kyrkorna och ekumeniska rådet i Jerusalem och till medlemskyrkor och observatörer i Sveriges Kristna Råd summerar de sina intryck. De riktar också en uppmaning till kyrkorna i Sverige att stötta dem som verkar för fred och försoning i regionen.

Delegationen bestod av:
Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet, ledamot i SKRs styrelse
Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, ledamot i SKRs styrelse
Dan Salomonsson, pastor, Pingst – fria församlingar i samverkan
Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås stift
Fredrik Emanuelsson OMI, präst i Stockholms katolska stift, ledamot i SKRs arbetsutskott
Mihai Radu, präst i Rumänska ortodoxa kyrkan, ledamot i SKRs arbetsutskott

Från Sveriges Kristna Råd deltog även:
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare
Sr Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi
Emanuel Furbacken, projektsekreterare, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
Carl-Johan Friman, informationssamordnare

Fortsätt läsa mer från oss