Idag lanserar Sveriges kristna råd ett nytt undervisnings-material för grundskolan och gymnasiet om religionsfrihet. ”Det är viktigt att barn och unga får förståelse för varandras tro och att alla har rätt att utrycka sin tro”, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

ReligionsfrihetsmaterialReligionsfriheten – vad innebär den och vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Det är några av frågorna som får svar i det nya undervisningsmaterialet från Sveriges kristna råd. Religionsfrihet är en av de mänskliga fri- och rättigheterna. För att förstå vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet.

-Det här materialet är en hjälp för lärare och andra som möter barn och unga i mellanstadiet upp till gymnasiet med fördjupad kunskap och samtal om vad religionsfrihet är och hur religioner kan samexistera och berika i samhället, säger Karin Wiborn.
-Materialet är utformat så att uppgifterna bidrar till att eleverna tränas i de färdigheter som, enligt de övergripande förmågorna och kunskapskraven, ska bedömas och slutgiltigen betygsättas.

Det nya materialet med namnet ”Om religionsfrihet” är uppdelat i två fristående teman. Det första temat handlar om religionsfrihet i praktiken och betonar muntliga ställningstaganden och argumentation. Tema två handlar religionsfrihet i teorin och betonar sammanfattning och hantering av information i skrift.

”Om religionsfrihet” är framtaget av styrgruppen för programmet kyrka-skola som finnas inom Sveriges kristna råd i samverkan med behöriga lärare och läromedelsförfattare. Materialet omfattar 30 sidor och finns att fritt ladda ner på webben.

Fortsätt läsa mer från oss