ReligionsfrihetsmaterialReligionsfriheten – vad innebär den och vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Det är några av frågorna som får svar i det nya undervisningsmaterialet från Sveriges kristna råd. Religionsfrihet är en av de mänskliga fri- och rättigheterna. För att förstå vad det innebär i det vardagliga livet behövs kunskap om religioner och samtal om hur religionen kan vara en del av en människas identitet.

-Det här materialet är en hjälp för lärare och andra som möter barn och unga i mellanstadiet upp till gymnasiet med fördjupad kunskap och samtal om vad religionsfrihet är och hur religioner kan samexistera och berika i samhället, säger Karin Wiborn.
-Materialet är utformat så att uppgifterna bidrar till att eleverna tränas i de färdigheter som, enligt de övergripande förmågorna och kunskapskraven, ska bedömas och slutgiltigen betygsättas.

Det nya materialet med namnet ”Om religionsfrihet” är uppdelat i två fristående teman. Det första temat handlar om religionsfrihet i praktiken och betonar muntliga ställningstaganden och argumentation. Tema två handlar religionsfrihet i teorin och betonar sammanfattning och hantering av information i skrift.

”Om religionsfrihet” är framtaget av styrgruppen för programmet kyrka-skola som finnas inom Sveriges kristna råd i samverkan med behöriga lärare och läromedelsförfattare. Materialet omfattar 30 sidor och finns att fritt ladda ner på webben.

Fortsätt läsa mer från oss