Sveriges Kristna Råds styrelse antog, vid styrelsemöte torsdagen den 11 december 2008, följande uttalande:

Till  Regeringen, Riksdagen, Åklagarväsendet

”Sverige har under många år fått kritik gällande situationen på våra häkten. Kritiken har framförts bland annat från EU:s kommissionär för mänskliga rättigheter och från flera människorättsorganisationer, till exempel Human Rights Watch. Det som kritiserats har varit bland annat långa häktningstider, de stränga restriktioner många häktade drabbas av och den mycket korta tid häktade får lämna sina celler.

Kriminalvårdens egen statistik, som överensstämmer med erfarenheter gjorda av många fängelsepräster, -pastorer och —diakoner, visar att häktningstiderna under senare år har förlängts på ett för den häktade orimligt sätt. Omhäktning sker ofta schablonmässigt, trots att detta enligt Häkteslagen måste prövas för varje enskild individ och vid varje enskilt tillfälle.

Sveriges Kristna Råds styrelse anser inte att det är orimligt med stränga restriktioner vid grova brott, men vi motsätter oss att stränga, urskillningslösa och schablonmässiga restriktioner drabbar så många häktade. Det är också olyckligt att barns rätt till umgänge med sina föräldrar ofta åsidosätts och att de häktade medges alltför kort tid utanför sina celler. Sammantaget kan dessa faktorer ha medverkat till det ökade antalet självmord i svenska häkten under 2000-talet.

Sveriges Kristna Råds styrelse anser att Sveriges regering, riksdag och åklagarväsende måste ta kritiken på allvar och snarast vidta åtgärder för att rätta till dessa missförhållanden.”

Fortsätt läsa mer från oss