Idag föll tingsrättens dom i Borås i fallet där fyra personer stod åtalade för andeutdrivning av en idag 14 år gammal flicka. Samtliga fyra åtalade friades. Tingsrätten skriver i sin dom: ”Det kan också erinras om att utövandet av olika former av andeutdrivning eller exorcism inte torde vara sällsynt varken inom frikyrkorörelsen i Sverige eller inom den katolska kyrkan internationellt”.
– Vi är förvånade över tingsrättens beskrivning som vi menar är sakligt fel. Exorcism är mycket sällsynt i kyrkor i Sverige, säger Björn Cedersjö, biträdande generalsekreterare på Sveriges kristna råd.
– Vi delar tingsrättens resonemang att våld mot barn inte kan rättfärdigas med hänvisning till religionsfrihet. Våld i samband med kristen utövning/tro är under inga omständigheter accepterat, säger Björn Cedersjö.

Sveriges kristna råd har tagit fram skriften ”Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer” (2003), där det bland annat står: ”Den som utsätter en medmänniska för (sexuella) övergrepp begår mycket allvarliga brott mot honom/henne och därmed också mot Gud själv, den Gud till vars avbild vi är skapade”.

Fortsätt läsa mer från oss