En delegation från SKR och skolministerns statssekreterare Emma Ölmebäck

Nyligen mötte en delegation från Sveriges kristna råd skolminister Lina Axelsson Kihlbloms statssekreterare Emma Ölmebäck.
Mötet var en uppföljning på det öppna brev som Sveriges kristna råd skrev till skolministern 20 april gällande regeringens remiss om etableringsstopp för konfessionella friskolor som SKR avstyrker.

SKR:s delegation motiverade varför vi avstyrker förslaget i promemorian ”Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” och lyfte istället fram flera goda exempel som religion och trossamfund i allmänhet och konfessionella skolor i synnerhet bidrar med.

Samtidigt påtalades också att kyrkorna vill vara en resurs när det gäller att motverka och stävja det som inte fungerar.

”Vi reagerar på att det blir som en signal om att det är religionen generellt som är problemet. Och då försöker man minska problemen genom att minska religionen generellt i stället för att ta hjälp av oss och tänka att vi kan vara en del av lösningen, att vi ger plats för goda uttryck för religion också för att stävja det som är destruktivt”, säger Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd, i en intervju med tidningen Dagen efter mötet.

I samma artikel kommenterar även generalsekreterare Sofia Camnerin mötet:

”Det tenderar att låta som att demokrati är något annat än religion, man sätter upp en sådan dikotomi. Sedan att vi ser en tendens i samhället, i samtalsklimatet, att religionsfrihet mer och mer tolkas som frihet från religion och inte frihet till religion. Och då blir skolorna ett konkret exempel på en större tendens”.

SKR:s delegation i mötet med statssekreterare Emma Ölmebäck bestod av Sofia Camnerin, generalsekreterare, Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop syrisk-ortodoxa kyrkan, Cristina Grenholm, kyrkosekreterare Svenska kyrkan, Jan Eckerdal, teologisk rådgivare, Daniel Alm, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan, Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift, SOKU:s förbundsordförande Martin Mingana och Wilhelm Blixt, press- och kommunikationsansvarig.


Öppet brev till skolministern:

Öppet brev till skolminister Lina Axelsson Kihlblom angående konfessionella friskolor

Intervju i Dagen efter mötet:

”SKR: Regeringen inkonsekvent om religion i skolan”

Fortsätt läsa mer från oss