Presidiet för Sveriges kristna råd skriver nu en replik på ministrarna Ygeman och Gustafsdotters debattartikel i Göteborgs-Posten från den 27 maj: ”Utländska aktörer ska inte kunna finansiera extremism i Sverige”.
Kyrkoledarna skriver att detta förslag, tillsammans med flera andra förslag från regeringen i närtid, riskerar att undergräva trossamfundens omistliga roll som goda samhällsbyggare och värnare av demokratin.

Kyrkoledarna skriver i sin replik om att bilden som regeringen och statsråden målar upp av trossamfunden och de 6,5 miljoner människor som är medlemmar i ett sådant blir mycket missvisande. I flera lagförslag i närtid från regeringen låter det som att religion är något problematiskt och som måste begränsas. Det handlar om förbud av konfessionella friskolor och den aktuella lagrådsremissen om demokrativillkor för trossamfund. Och i debattartikeln i Göteborgs-Posten associeras religion med våldsbejakande extremism och antidemokratiska värderingar.

”Självklart ska sådant bekämpas. Men de förslag som nu ligger drar alla över en kam och undergräver trossamfundens bidrag till ett gott samhälle”, skriver kyrkoledarna i sin replik.

Kyrkoledarna beskriver också trossamfundens naturliga och självklara internationella relationer och hur regeringens förslag om hårdare krav på trossamfunden, och civilsamhället i stort, riskerar att skapa en misstänksamhetens kultur.


Läs hela repliken på GP.se:

Dra inte all religion över en kam

Fortsätt läsa mer från oss