”Enligt siffror från Förenta Nationerna är 215 miljoner barn fast i barnarbete. Det faktum att barn arbetar istället för att leka och gå i skolan är ett av världssamfundets största misslyckanden. Eftersom 60 procent av allt barnarbete sker i jordbrukssektorn har konsumenter en mycket viktig roll att spela i kampen mot barnarbete” skriver artikelförfattarna.

I produktionen av kakao, som är en av de jordbruksprodukter som i vår kulturkrets allra mest hör samman med julen, arbetar väldigt många barn. Bara i Elfenbenskusten beräknas 1,8 miljoner barn vara tvingade att arbeta i kakaoproduktionen. Men som konsumenter har vi alltså stora möjligheter att påverka situationen.

”Genom att ge föräldrar resurser och möjligheter att försörja sina barn och garantera deras skolgång ger Fairtrade långsiktiga lösningar på problematiken med barnarbete”, skriver SKR och Fairtrade Sverige, och vidare ”Många församlingar runt om i Sverige är och har länge varit drivande i arbetet för rättvis handel. Ett tydligt uttryck för detta uthålliga engagemang är de 43 församlingar i sex olika samfund som i slutet av 2011 är diplomerade enligt Kyrka för Fairtrades kriterier. Diplomeringen startades 2009 och innebär ett åtagande att konsumera Fairtrade-märkta produkter i församlingen, sprida kunskap och bilda opinion om rättvis handel samt samarbeta med andra aktörer kring dessa frågor.”

Man avslutar med en uppmaning: ”Genom att du och din församling bestämmer er för att handla fler rättvist handlade och Fairtrade-märkta produkter under 2012 bidrar ni till en bättre värld och tar aktivt ställning mot barnarbete.”

Fortsätt läsa mer från oss