De närmaste dagarna inträffar stora helger såväl inom islam som inom judendomen. Sedan flera år sänder Sveriges Kristna Råd hälsningar till de övriga världsreligionernas utövare vid deras stora helger.

Årets hälsning till den judiska gemenskapen i Sverige inför Rosh Hashana, det judiska nyåret, lyder:
”Inför det stundande årsskiftet framför Sveriges Kristna Råd sina välgångsönskningar till Judiska församlingen, dess ledning och alla dess medlemmar. Vi gläder oss över att Sveriges interreligiösa råd bildats och hoppas att detta ytterligare ska stärka våra goda relationer. Med en innerlig bön och förhoppning om att det nya året ska bli ett gott och välsignat år ser vi med tillförsikt framåt.

Sven-Bernhard Fast Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd”

Till Sveriges Muslimska Råd skriver SKR:
”Sveriges Kristna Råd vill gratulera Sveriges Muslimska Råd med anledning av Eid al-Fitr-högtiden, som avslutar Ramadan 2010. Detta år gläder vi oss särskilt åt bildandet av Sveriges interreligiösa råd, som vi hoppas ska stärka och underlätta vårt samarbete .  Hjärtliga lyckönskningar till Eid al-Fitr.

Sven-Bernhard Fast Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd”

Fortsätt läsa mer från oss