Insatser för att rädda skapelsen och motverka miljöförstöring framstår allt tydligare som de allra viktigaste av mänsklighetens uppgifter. Ett par citat ur europeiska ekumeniska dokument understryker detta.

”Vi rekommenderar de europeiska kyrkorna att införa en ekumenisk bönedag för skapelsens bevarande.” (Charta Oecumenica, punkt 9)

”Vi rekommenderar att vi alla ägnar perioden från 1 september till 4 oktober åt bön för värnande av skapelsen och främjande av en hållbar livsstil, som kan motverka utvecklingen i klimatförändringen.” (Budskap från Sibiu, Rekommendation X)

Sveriges Kristna Råd vill ta fasta på dessa rekommendationer i Charta Oecumenica samt från det Tredje europeiska ekumeniska mötet (EEA3) i Sibiu 2007 och föreslår därför att medlemskyrkorna under perioden 1 september till 4 oktober ordnar böndagar för skapelsens bevarande.

Fortsätt läsa mer från oss