Panelsamtal om diskriminering i samband med religion under Järaveckan. Bilda på alla fem i panelen.

I onsdags, 1 juni, var generalsekreterare Sofia Camnerin på plats på Järvaveckan och deltog i Diskrimineringsombudsmannens (DO) seminarium ”Diskriminering som har samband med religion – hur ser det ut i dag?”.

Förutom Sofia Camnerin ingick Petra Kahn Nord, World Jewish Congress representant i Norden, Valley Ghanem, Islamakademin och projektledare Amanah, Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, i seminariets panel och Max Stockman, DO, var moderator.

– Anledningen till att vi lyfte detta under Järvaveckan var att diskriminering som har samband med religion är en fråga som är både viktig och dagsaktuell. Det  drabbar många individer i vardagen.  Diskriminering påverkar många människors möjligheter att delta i vårt gemensamma samhälle och utgör hinder för tillgång till allas lika rättigheter och möjligheter, säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius.

Björn Brodin, utredare DO, och diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius. Foto: Wilhelm Blixt

Paneldeltagarna stod för konkreta vittnesmål om hur skolor och arbetsplatser är två vanliga arenor där trakasserier mot troende sker. Men samtalet kom också att handla om okunskap och rena fördomar.

– Vi som stod i panelen kunde berätta om liknande diskriminering, även om antisemitism och hat mot muslimer är utbrett på ett ytterst allvarligt sätt. Det är bra att DO nu gör denna granskning av diskriminering på grund av religion. Jag tror inte vi riktigt har förstått hur utbrett problemet är, oavsett religion. Det finns kyrkor som inte får öppna bankkonton, teckna försäkringar och hyra lokaler och barn kränks för sin tro! Så det är hoppfullt att DO jobbar på och sammantaget var det ett mycket bra seminarium, viktigt och livsnära, säger generalsekreterare Sofia Camnerin.

Valley Ghanem, Petra Kahn Nord, Sofia Camnerin, Max Stockman och Lars Arrhenius. Foto: Wilhelm Blixt

Lars Arrhenius igen, om den rapport som ska lämnas till regeringen senare i år:

– DO bedriver just nu ett riktat arbete mot diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Vi har under våren genomfört dialogmöten där vi träffat representanter för fler än 50 trossamfund och organisationer i det civila samhället. På dialogmötena har vi pratat om diskriminering och vilka hinder för tillgång till lika rättigheter och möjligheter som såväl individer som församlingar och organisationer möter i sin vardag. I slutet av året ska vi sammanställa erfarenheter från det här arbetet i en rapport som också kommer att innehålla förslag på åtgärder.

Valley Ghanem och Sofia Camnerin. Foto: Wilhelm Blixt

Fortsätt läsa mer från oss