Fn-husetI somras skulle världens länder enas om ett globalt vapenhandelsavtal, vilket man inte gjorde. Därför fortsätter förhandlingarna nu och ska avslutas på skärtorsdagen. Kyrkornas världsråd har varit mycket aktiva under processen och drivit att mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt ska finnas med som effektiva kriterier för om vapenöverföringar ska tillåtas. Andra kriterier som är centrala är risken för genusbaserat våld och om hållbar utveckling påverkas negativt.

-Jag tycker att den bästa vägen i hållbarhet för mänskliga rättigheter, och Guds rikes utbredande, vore att inga vapen alls tillverkades och därför inte var en möjlig handelsvara, säger Karin Wiborn i en kommentar från New York.
-Men utifrån den situation som vi lever i är det viktigt att komma överens om regler för handeln. Det finns tydliga regler för handel med bananer och det behöver finnas tydliga överenskommelser för handel med mer explosiva varor som vapen, ammunition och minor, fortsätter hon.

-Jag har fascinerats av Trinidad och Tobago, ett litet land med en tydlig röst för ett starkt vapenhandelsavtal, säger Karin Wiborn efter en dag av förhandlande i FN-huset.

Debattartikel:
Läs Ärkebiskop Anders Wejryds debattartikel i Svenska Dagbladet (18/3) med rubriken ”Handeln med vapen måste regleras”: Brännpunkt

Fortsätt läsa mer från oss