På måndagsmorgonen träffade den svenska delegationen, med bland andra SKR:s ordförande Karin Wiborn och Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, Syriens president Bashar Al Assad och religionsministern Abd Al Sattar Al Sayed.

Kristna är redo att ta ansvar i hela samhället, inte bara för den egna gruppen. betonade delegationen för presidenten vid det timslånga besöket på måndagsmorgonen. De mötte en president som uttryckte ambitioner att öppna upp det syriska samhället, samtidigt som det finns en oro för att därmed också få in alltför radikal islam.
– Att länder bedriver religionspolitik känns främmande för oss svenskar, men Syrien lägger stor kraft på att visa att man ger utrymme för de kristna, och att de kristnas närvaro är viktig för Mellanösterns framtid. Man har ambitioner att förstärka moderata former av islam, vilket naturligtvis är en svår uppgift med tanke på hur det ser ut i världen, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Hittills har delegationen besökt både det syrisk-ortodoxa och det grekisk-ortodoxa patriarkatet, den armenisk-ortodoxa kyrkan samt den evangeliska kyrkan i Damaskus. Svenska ambassadören Niklas Kebbon har också deltagit i flera besök.

Måndagen avslutades med en guidad visning i den ståtliga Omayyad-moskén, tillsammans med den syriske stormuftin, Dr Ahmad Badr Al Din Hassoun.
– Det var en stark upplevelse att be i moskén, där också den evangeliska pastorn var med, säger Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd. Alla vi har besökt hittills uttrycker nån slags samhörighet med såväl varandra som det syrianska samhället. Jag får känslan att samarbetet i Mellanösterns kristna råd är varmt och innerligt.

På programmet resten av veckan står bland annat ett möte med kristna flyktingar från Irak, samt ett seminarium om religion i samhället. Medverkande i seminariet är bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, den grekisk-katolske patriarken Gregorius Laham och generalsekreteraren för Mellanösterns Kristna Råd, Guirges Saleh.

Fortsätt läsa mer från oss