IMG_1345

Storkyrkan var idag fylld till bredden av Sveriges makthavare. Som en röd tråd genom den interreligiösa gudstjänsten gick ordet ”fred”. Medverkade gjorde Sigrid Kahle som höll högtidstalet. Hon talade om att den gyllene regeln, allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem, finns uttryckt i alla skriftreligioner.

I samband med gudstjänsten fick Sveriges kristna råd möjlighet att dela ut den nya fredsboken ”Fred är vägen till fred”. Boken är högaktuell och anlände sent igår kväll från tryckeriet. Riksdagens ledamöter och den kungliga familjen var först ut att få varsitt exemplar. Den officiella lanseringen av boken sker först i samband med  Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Storkyrkan
Görel Byström Janarv från Equmeniakyrkan var en av de som delade ut boken i Storkyrkan. Foto: Mikael Stjernberg.

Förhoppningen är att många kyrkor ska engagera sig i fredsfrågan, särskilt som 2014 är ett märkesår och kommer uppmärksamma att Sverige haft fred i 200 år. Dessutom ska en ny försvarsöverenskommelse göras och det är valår. Därför var det också viktigt att alla riksdagsledamöter skulle få varsitt exemplar av den nya fredsboken. Boken följer upp Kyrkornas Världsråds konferens i Kingston och ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för KVs generalförsamling i Busan hösten 2013.

KG Hammar som skrivit huvudtexten kallar den ”ett utkast till en fredsteologi” och tar med läsaren på ett rejält bibelstudium kring texter om våld och ickevåld, krig och fred. Bland övriga medverkande finns bland annat ärkebiskop Anders Wejryd, Sveriges kristna råds generalsekreterare, Karin Wiborn och Equmeniakyrkans Sofia Camnerin och Lasse Svensson.

Boken ges ut av Marcus förlag och Sveriges kristna råd med bidrag från Nathan Söderbloms minnesfond, Folke Bernadotteakademin, Lunds Missionssällskap, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Studieförbunden Bilda och Sensus samt Life & Peace Institute.

”Fred är vägen till fred” lanseras vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 26 september.

Läs mer om boken:
https://www.skr.org/nyheter/kg-hammars-nya-bok-en-fredsteologi/

 

 

Fortsätt läsa mer från oss