kyrka fönster

Brevet från Karin Wiborn i sin helhet till Kulturdepartementet:

Om extra stöd till trossamfunden

Låt mig först tacka för regeringens arbete i den pågående pandemin. Jag har förståelse för att ni står inför många stora och svåra frågor och avvägningar i den rådande situationen.

Trossamfunden uppskattar att flera ministrar uppmärksammat trossamfunden genom möten och på presskonferenser. Särskilt som flera av oss har passerat och är på väg i våra religioners stora högtider.

Regeringen har visat handlingskraft i ett flertal åtgärdspraktik för att lindra de ekonomiska svårigheter som följer i spåren av pandemin. Detta är mycket bra. Dessa har riktat sig till privatpersoner, näringsliv och kulturliv. MSB och Sveriges kommuner och regioner har tecknat samverkansavtal med ett flertal organisationer för stöd i krisen där en av SKRs 26 medlemskyrkor finns med, Svenska kyrkan. Det är bra.

Alla trossamfund är stort beroende av frivilliga gåvor som i stor utsträckning bygger på att man samlas. För kyrkornas del är kollekten en viktig del av gudstjänstlivet. Församlingar har på många håll ställt om sin verksamhet från fysiska gudstjänster. Endast små församlingar med goda möjligheter att följa rådande riktlinjer för samlingar möts i säkerhetsläge, vilket bland annat innebär att man avstår från att hantera kollekt och insamling. Avsaknad av gudstjänster med kollekt och privatpersoners personliga ekonomiska oro gör att församlingar och trossamfund står inför en ekonomisk kris. Och det samtidigt som kyrkornas insatser för samhällets mest utsatta efterfrågas i ökad grad. Det märks i samfundens biståndsorganisationer, till exempel Caritas, där människor i allt högre grad söker hjälp för att man saknar mat. Vi förväntar oss ett fortsatt ökat tryck på Sjukhuskyrkan som till största del finansieras av församlingar.

Kyrkorna bär en viktig roll i samhället vad gäller demokratisk fostran, inte minst frikyrkorna. Som lokala och nationella nätverk, bland annat genom de ortodoxa kyrkorna som är samlande krafter för utlandsfödda svenskar. Diakonalt och socialt engagemang för människor är starkt. Kyrkorna är ett ständigt befintligt volontärnätverk som vill bidra i sina samhällen för den som behöver stöd på olika sätt.

Trossamfundens regelbundna intäkter minskar kraftigt under rådande omständigheter. Det finns ett stort behov av ett åtgärdspaket riktat till trossamfunden för att klara sig ur den här krisen. I den meningen skiljer vi oss inte från till exempel idrottsrörelsen.

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd


Ladda ner

Ladda ner brevet som PDF: Brev till Kulturdepartementet

Fortsätt läsa mer från oss