Seminarierna ingår i projektet ”Kunskap och engagemang” som delvis är finansierat av Europeiska Flyktingfonden. Seminarierna syftar till att ge djupgående och dagsaktuella analyser av situationen i DR Kongo och Etiopien och vänder sig i första hand till dem som använder sig av landinformation i sitt yrke för att bedöma asylskäl. Det innebär personer som jobbar på Migrationsverket eller jurister som handhar mål gällande asylsökande. Givetvis är också alla andra intresserade välkomna.

Några utvalda föreläsare kommer att ge aktuella bilder av förhållandena i länderna. Fallstudier kommer att göras utifrån ett par ärenden som gäller asylsökande från respektive land. Panelsamtal avslutar dagarna för att fånga upp och problematisera viktiga frågeställningar. Det kommer också att finnas gott om utrymme för deltagarna att ställa frågor. Att ha bra landkunskap är ofta helt avgörande för att kunna göra rättvisa asylprövningar. Förhoppningen är att många i målgrupperna har möjlighet att vara med på riktigt intressanta, bra och viktiga seminarier.

Föreläsarna:

Om Etiopien
Dr John Campbell, Senior Lecturer, Department of Sociology & Anthropology, School of Oriental & African Studies (SOAS), London. Expert på nordöstra Afrika och frågor om etnicitet, nationalism och migration. Har gjort en omfattande studie om etiopiska asylsökandes bakgrund, flyktvägar och mottagande.

Samuel Larsson, Information & Reporting Officer vid Lutheran World Federation, Department of World Service, Etiopien. Föreläser om politik och mänskliga rättigheter i Etiopien från ett NGO-perspektiv.

Cheru Hailu, politisk flykting. Organiserar etiopiska asylsökande i Sverige. Föreläser om sin bakgrund som politiskt och fackligt aktiv i Etiopien.

Bo Johansson, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande. Fallstudie med asylfall gällande Etiopien.

Om Demokratiska Republiken Kongo
Dr Anne Sundberg, antropolog, Lunds Universitet. Mångårig erfarenhet från Kongo. Föreläser om kulturella och etniska förhållanden i DR Kongo.

Anne-Marie Mukwayazo , har mångårig erfarenhet av att jobba med MR-organisationer i Kongo. Regionsansvarig för Diakonia i Kongo. Föreläser om sexuellt våld mot kvinnor och MR-situationen i Kongo.

Dr Joseph Nsumbu, pastor i Svenska Missionskyrkan, kongoles med goda kunskaper om den politiska situationen i landet samt kontakter med många flyktingar från Kongo. Föreläser om den politiska situationen i landet ur ett MR-perspektiv.

Olivia Forsberg, Internationell humanitär rätt samt MR Uppsala Universitet. FN-erfarenhet från Kivuprovinsen, stationerad 2009. Utbildningskoordinator vid den nyinrättade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Föreläser om konflikt och säkerhet i Kongo.

Anna Lindblad, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande. Fallstudie med asylfall gällande DR Kongo.

När och var?
Etiopien: Stockholm 30 augusti, Malmö 31 augusti
DR Kongo: Göteborg 9 september, Stockholm 10 september

Fortsätt läsa mer från oss