Onsdagen den 15 december kl 15-18 inbjuder Sveriges Kristna Råd och UNHCR till ett seminarium om Irak. Seminariet hålls i Immanuelskyrkan i Stockholm (Tulesalen, ingång Kungstensgatan 17), är kostnadsfritt och riktar sig i första hand till beslutsfattare och handläggare på Migrationsverket, föredragande och domare vid Migrationsdomstolarna, offentliga biträden, representanter från frivilligorganisationer, asylsökande och media.

Syftet med seminariet är att diskutera det aktuella läget i Irak utifrån ett asylrättsperspektiv med fokus på utsatta grupper, tillgång till myndighetsskydd och tillämpning av internflyktsalternativ. Seminariet hålls främst på engelska.

Fortsätt läsa mer från oss