– Den här tiden på året börjar en mycket speciell period för många människor i det Heliga landet – olivskörden. Familjer och andra i samhället, unga och gamla, samlas i olivlundarna för flera veckors hårt arbete, säger Jonas Thorängen, samordnare, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Olivträden, som kan vara flera hundra år gamla, berättar en historia om kontinuitet, om rötter och om motståndskraft. Under träden delas mat och skratt. Det är en glädjens tid, men också en tid präglad av svårigheter och lidande för många av de palestinier som lever under ockupation.

Det finns fler än tio miljoner olivträd på Västbanken. Uppemot 100 000 familjer är beroende av olivskörden för sin inkomst. De senaste decenniernas ockupation, inskränkning av rörelsefriheten, konfiskering av privat mark, byggandet av bosättningar och våldsamma attacker och trakasserier från extremistiska bosättare har drabbat palestinska jordbrukare och deras familjer hårt. Hundratusentals träd har förstörts, vilket har lett till ett omfattande inkomstbortfall och en ekonomisk utsatthet för många familjer.

Tidigare år har ekumeniska följeslagare tillsammans med frivilliga från såväl Israel som andra delar av världen funnits med sin skyddande närvaro på utsatta platser under olivskörden – för att människor ska våga och kunna skörda sina oliver i fred. På grund av coronapandemin har inga följeslagare kunnat åka till Palestina och Israel sedan i mars, vilket gör årets olivskörd än mer utsatt för många palestinska bönder.

Därför vill Kyrkornas världsråd bjuda in alla medlemskyrkor och alla andra som är intresserade att vara med i det man kallar ”Olive Harvest Initiative” och tillsammans be för fred och rättvisa och en god olivskörd. Genom initiativet vill Kyrkornas världsråd synliggöra vilken andlig, ekonomisk och kulturell betydelse olivskörden har för palestinska samhällen, men också peka på ockupationens förödande konsekvenser.

– Vi fortsätter att arbeta för fred och rättvisa genom att hålla kontakt med och rapportera från utsatta samhällen på Västbanken. Så snart situationen tillåter kommer följeslagarna återigen finnas på plats, säger Jonas Thorängen.

Vi uppmanar till bön med psaltarens ord:

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.
(Psaltaren 85:10-14)


Mer information om ”Olive Harvest Initiative”

”Olive Harvest Initiative” lanseras officiellt med ett webinar onsdagen den 21 oktober klockan 15.00:
https://www.oikoumene.org/news/olive-harvest-webinar-to-shed-light-on-cultural-spiritual-and-economic-aspects

Länkar till aktiviteter, faktablad, foton och annat material på Kyrkornas världsråds hemsida:
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/olive-harvest-initiative

Kyrkornas världsråds inbjudan till initiativet:
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/olive-harvest-initiative-reaffirms-commitment-to-justice-and-peace-in-the-holy-land

Fortsätt läsa mer från oss