Vid en hearing i Storkyrkosalen under måndagseftermiddagen presenterades rapporten Skilda världar – kyrkornas verklighetsbeskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet. Vid hearingen medverkade rapportens författare Agneta Gustavsson, ärkebiskop Anders Wejryd, SKR:s biträdande generalsekreterare Lennart Molin, Fredrik Beijer från Migrationsverket samt flyktingpolitiska talespersoner från riksdagspartierna.
— Om detta måste vi berätta, sa ärkebiskopen med syfte på bristerna som ringas in i rapporten.

Kyrkorna i Sverige arbetar med flykting- och asylfrågor på många olika sätt, och höjer nu rösten  för att påtala bristerna i hur människor som flytt från krig, tortyr och förtryck behandlas i Sverige.
— Rapporten bygger på 80 upprörande berättelser från norr till söder, helt och hållet från kyrkornas dagliga arbete, förklarade Agneta Gustavsson som tagit med många exempel i rapporten.
”Ett samhällssystem ska utvärderas underifrån, med de utsattas perspektiv. (…) varje enskild människa som far illa är en måttstock på hur hela systemet fungerar”, skriver Sveriges Kristna Råds presidium i förordet.

Rapporten listar totalt sex viktiga områden där kyrkorna ser brister och avslutar varje avsnitt med konkreta förslag till förbättringar. Det handlar i huvudsak om förändringar i praxis och tillämpning, men också om att anta barnkonventionen som nationell lag.  Flest frågor fick Fredrik Beijer, verksamhetschef med ansvar för rättsliga frågor på Migrationsverket, som fick kommentera bristområdena och som skulle välkomna tydligare lagstiftning. Rapporten fick också medhåll och i vissa fall beröm från de närvarande riksdagspartiernas flyktingpolitiska talespersoner.
— Det jag har hört idag är att alla våra önskemål är relevanta, och vi har fått många goda signaler om att ni är beredda att jobba vidare med detta, sade Anders Wejryd efter hearingen och gav själv ett löfte:
— Vi följer upp det här, det är självklart!

Sveriges Kristna Råds syfte och förhoppning med rapporten är att bidra till förbättringar av det svenska asylsystemet, av utlänningslagen och hur den tillämpas och inte minst till förbättringar för människor i svaga positioner. Rapporten har redan väckt stor uppmärksamhet i media och lär inte förlora sin aktualitet.

Fortsätt läsa mer från oss