Ett högaktuellt och välbesökt seminarium genomfördes under onsdagseftermiddagen i Storkyrkosalen i Gamla Stan i Stockholm. Flera organisationer, däribland Sveriges Kristna Råd, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen, arrangerade tillsammans seminariet Sydafrika, JAS och mutor.

Efter att de båda journalisterna Sven Bergman och Nils Resare berättat vad deras grävande i JAS-affären med Sydafrika resulterat i — exempelvis mycket stora utbetalningar till enskilda personer och stora brister i den demokratiska hanteringen av affären i Sydafrika — gav den sydafrikanske före detta parlamentsledamoten Andrew Feinstein (han satt i parlamentet för ANC) sin bild av hur affären hanterats i det sydafrikanska parlamentet och samhället i övrigt; hur utredningar bland annat lagts ner eller förbjudits att gå vidare i vissa riktningar. Andrew Feinstein berättade också att han tidigare i veckan träffat överåklagare Gunnar Stetler, som är högste ansvarige vad gäller korruptionsutredningar i Sverige, och gett honom aktuell information.
– Sverige, som var så viktigt för Sydafrika när apartheidsystemet avskaffades och demokrati infördes, har ett ansvar, inför sig själv men också inför Sydafrika, att ta upp de nedlagda utredningarna om denna affär igen, sa Feinstein.

En politikerpanel fick bland annat svara på frågan om det behövs en sanningskommission för att få fram alla fakta kring denna affär. Här fanns viss oenighet. Peter Eriksson (Mp) menade att detta var nödvändigt. Håkan Juholt (S) höll inte med, men tackade seminariearrangörerna och uttryckte sin tro och förhoppning att det arbete som dessa lagt ner nu skulle få sin fortsättning i det svenska politiska systemet, med bättre lagar och mer resurser till korruptionsbekämpning som resultat.

Ärkebiskop emeritus KG Hammar avslutade seminariet med att bland annat reflektera kring vad det egentligen är som ökar säkerheten i världen. Han uttryckte sitt hopp att ett folkligt tryck till sist ska göra det tydligt för den politiska makten att vapenexportsystemet inte är något människor i Sverige vill vara en del av.

Fortsätt läsa mer från oss