Kan migration bidra till utveckling – utveckling både för ursprungsländer, mottagarländer och för migranten själv? Och hur kan det i så fall underlättas?

Onsdag 7 maj kl 11.30-14.00 arrangerar SKR ett seminarium kring dessa frågor i S:t Jacobs församlings lokaler, Västra Trädgårdsgatan 2, nära Kungsträdgården i Stockholm.

De uppskattningsvis 206 miljarder US-dollar som migranter skickar hem till familjer i utvecklingsländer överstiger stort det samlade biståndet från den rika världen. Det finns en utmaning i att hitta metoder för att de här pengarna kan bidra till samhällsutveckling och inte bara gå till individuell statuskonsumtion eller skapa nya typer av beroenden. Det finns också en utmaning i att undvika brain-drain av fattiga länder.

Den 27 mars lämnade regeringen tillsammans med Miljöpartiet en lagrådsremiss för en ny reglering av arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslaget kommer att göra det betydligt enklare för människor från länder utanför EU att söka jobb i Sverige vilket också berör Sveriges politik för global utveckling (PGU). För att bidra till diskussionen och sökandet efter bra modeller har Sveriges Kristna Råd bjudit in tre experter som kan dela med sig av sin expertis på frågorna. De har alla kopplingar till kyrkornas världsvida arbete för att bevaka policyfrågor och rättighetsfrågor i relation till migration och utveckling.

Jose Luis Rocha från Universidad Centroamericana i Nicaragua arbetar med ett forskningsprojekt kring migration och utveckling som Svenska kyrkan stöder.
Sonia Lokku, migrationsexpert från den franska organisationen CIMADE, arbetar med internationellt samarbete och rättsliga ramverk kring migration. George Joseph från Caritas i Sverige har under många år arbetat med frågor kring migration och utveckling. Han sitter bl.a. med i EU-kommissionens expertråd i migrationsfrågor, är professor i MR-juridik och har stor kunskap om hur andra europeiska länder försökt koppla samman migrations- och utvecklingsfrågor.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till riksdagsledamöter, andra politiker, tjänstemän vid departementen, personer från frivilligsektorn och andra intresserade. Vi bjuder på en enkel baguettelunch. Seminariet hålls på engelska.

Fortsätt läsa mer från oss