Sveriges kristna råds arbetsgrupp för klimat och hållbarhet arrangerade ett digitalt seminarium den 6 april på temat fossil avinvestering och etiska placeringar av kristna samfunds ekonomiska resurser.
Nu går det att titta på seminariet i efterhand.

Digitalt seminarium från 6 april 2022.

Bakgrund, frågeställningar och medverkande:

  • Hur ställer sig våra kyrkor och samfund till investeringar i fossil industri?
    Vilka policys har de gällande kapitalplacering? Hur kan de påverka bankerna?
  • Vad görs för att höja församlingsmedlemmars medvetenhet om hur sina församlingars medel är placerade och var det finns alternativ till fossil investering?
  • Hur kan jag som privatperson säkerställa att jag med mina pengar inte främjar det fossila?

Det finns idag en hög medvetenhet på olika nivåer om att klimatkrisen kräver en avveckling av fossila drivmedel och den fossila industrin. Olja, naturgas och kol är helt enkelt inte hållbart.

Fortsatt användning riskerar att klimatförändringarna når en nivå som hotar mänsklighetens och planetens överlevnad. Detta går helt emot det uppdrag människan fått att förvalta och skydda Guds skapelse.

Kyrkorna i Sverige har länge arbetat för ekologisk hållbarhet. Många samfund har antagit egna miljödokument med höga målsättningar, men nu ligger utmaningen att gå från ord till handling för praktisk omställning på olika nivåer. Ett område där det är mycket angeläget med en snabb omställning är etiska placeringar och fossil avinvestering.

Medverkande i det digitala seminariet 6 april:
Lennart Renöfält, pastor i Equmeniakyrkan och med i Kyrkornas Världsråds klimatarbetsgrupp
Ann Edlund, hållbarhetssamordnare vid Svenska kyrkans nationella nivå
Johannes Widlund, initiativtagare till den ekumeniska föreningen God Jord – kristna för miljö och rättvisa och författare till boken God Jord och ett hållbart liv, samt miljörådgivare vid PMU
Henric Götefelt, projektledare klimatnödläge och Grön kyrka, Equmeniakyrkan


Fortsätt läsa mer från oss