Den 8:e februari 2023 arrangerade Sveriges kristna råd, tillsammans med bland annat Brottsförebyggande rådet, BRÅ, webinariet ”Kyrkorna och gängvåldet – om kyrkornas roll och delaktighet i arbetet mot våldet”.
Nu går det att ta del av två föreläsningar från webinariet i efterhand.

Detta var det tredje digitala seminariet SKR bjudit in till på temat om kyrkornas roll kring det ökade våldet i samhället. De två första webinarierna arrangerades i januari och i maj 2022.

1. Gruppvåldsintervention (GVI) och Sluta Skjut, Malmö

Här kan du lyssna till William Wikström från BRÅ som kort presenterar Gruppvåldsintervention . GVI är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.
Du får även lyssna till Stefan Wredenmark, kommunpolis och poliskoordinator för Sluta skjut, och Anna Kosztovics, biträdande projektledare för Sluta Skjut samt medarbetare i Malmö stads avhopparteam/konsultationsteam.

2. Att stå i försoningens och fredens tjänst

Teologiskt och diakonalt perspektiv med Ebba Älverbrandt, diakon Svenska kyrkan, Malmö.


Se tidigare webinarium

Se det första webinariet i serien om kyrkorna och gängvåldet från januari 2022 här

Fortsätt läsa mer från oss