Den 20 november är årsdagen av barnkonventionens födelse, samtidigt som kyrkor och församlingar över hela landet firar sista dagen i Kyrkornas globala vecka. Med anledning av detta gör Flyktinggruppernas Riksråd och Sveriges Kristna Råd gemensam sak i en manifestation med rubriken ”Rätt att stanna — Rätt att återförenas.”
– Barn kommer i kläm i den svenska asylprocessen, säger Baharan Kazemi, styrelsesekreterare för Flyktinggruppernas Riksråd.
Detta bryter mot barnkonventionen som Sverige åtagit sig att följa, och som tydligt slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Manifestationens budskap till den svenska regeringen är att alla avvisningar av barn till ”första asylland” bör stoppas samt att lagstiftningen bör ändras så att rätten att återförenas med sin familj garanteras. Vidare krävs att det tas större hänsyn till professionella bedömningar från barnläkare, psykologer och socialarbetare gällande barnets bästa i asylprocessen.
– Barn ska ha samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte, menar Baharan Kazemi.

Manifestationen äger rum i Stockholm, men liknande aktiviteter pågår samma dag över hela landet. Flera av Flyktinggruppernas Riksråds lokalgrupper och många kyrkor arrangerar egna manifestationer, föreläsningar och gudstjänster.

 

Fortsätt läsa mer från oss