riksdag

2016-08-07

Till
Finansdepartementet
103 33  Stockholm
(e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se)
Fi2015/04871/S3

Yttrande över promemorian
Samordningsnummer till asylsökande
(Skatteverket Dnr 1 31 176575-16/113)

Sveriges kristna råd ansluter sig till det yttrande som avgivits av vår medlemskyrka Svenska kyrkan i denna fråga.

För Sveriges kristna råd 

Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23   bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss